HomeTop 300 AppsTop 100 AppsAdvertise Your AppAboutContact US  
 

Category:

 

Hottest Apps:


1. Guitar World Lick of the Day
    Music 

2. RAGE HD
    Games 

3. Find My iPhone
    Utilities 

4. Remote
    Entertainment 

5. iBomber Defense
    Games 

6. The Lord of the Rings: Middle-earth Defense for iPad
    Games 

7. Scene It? Harry Potter
    Games 

8. Harry Potter: Spells - Free
    Games 

9. ComicStrip - CS
    Photography 

10. Treasure Island, The Experience
    Books 

 

 

 

Recommend:

 
Haypi world - MMO iPhone Game

 

 

 

iPhoneAppsPlus->Books->36 kế sách trong kinh doanh

36 kế sách trong kinh doanh

36 kế sách trong kinh doanh

Last changed: Mar 17, 2011

Category: Books
HomepagePham Xuan Khai
Rating: rating 0(0)
Version: 1.0
Size: 0.3 MB

Price:  $8.99 

Description:

Trước đây, 36 kế là chỉ những mưu lước quân sự. Nhưng ngày nay, theo đà phát triển của xã hội, nó đã được thiên biến vạn hoá thành những sách lược trong kinh doanh. Chúng ta vẫn thường nghe: "thương trường như chiến trường" và chính vì thế, sự hình thành 36 kế sách trong doanh là điều tất yếu.
Trong cuốn sách này không đề cập tới sự ra đời của các mưu kế mà chú trọng nhiều vào việc vận dụng 36 kế trên chiến trường thương mại. Bên cạnh đó, cũng đưa ra những điểm cần lưu ý khi lập nghiệp được rút ra từ các nguyên lý kinh tế cơ bản vì ngày nay có rất nhiều bạn trẻ muốn gây dựng sự nghiệp và danh tiếng cho riêng mình. Và để làm được mong ước ấy, để với tới đựơc chiếc mũ thành công, bạn cần phải biết tận dụng nguồn tài nguyên có trong tay.
Trong đó, có một nguồn tài nguyên tuy nhỏ nhưng đem lại cho ta giá trị lớn - đó chínhlà con người. Phần cuối cuốn sách sẽ giúp bạn hình thành nên cách thức dùng người - phát huy sở trường, hạn chế sở đoản.

Reviews:

See full reviews in other country:  ( total 0 reviews )


 

 
Haypi world - MMO iPhone Game


See full reviews in other country:  

Worldwide rank of 36 kế sách trong kinh doanh in Books
Reported by http://www.iPhoneAppsPlus.com Apr 19 2014 06:57:06 View Image
CountryTop PaidTop Grossing
    United States20091
    Deutschland-160


Create image of this report

 

 

Search:

 

 

Sponser:

 
Haypi world - MMO iPhone Game

Haypi world - MMO iPhone Game

Haypi world - MMO iPhone Game

 

Newest Apps


1. Live Nation
    Music 

2. Jamie's Recipes
    Lifestyle 

3. Backbreaker 2: Vengeance
    Games 

4. Flick Golf!
    Games 

5. Dialvetica Contacts
    Productivity 

6. Momento
    Lifestyle 

7. Chop Chop Caveman
    Games 

8. Sentinel 3: Homeworld
    Games 

9. Spanish Touch Trainer
    Education 

10. 3 Degrees of Wikipedia
    Games 

 

 

 best iphone apps free iphone apps best iphone games top iphone downloads top iphone applications best iphone utilities free iphone software

Copyrights @ iPhoneAppsPlus.com Co., Ltd. All Rights Reserved.